Gravid Massage Set | SweHealth

Gravid Massage

Det har länge varit efterfrågat om en justerbart massage set för gravida eftersom många patienter är olika långa.SweHealth är först med att introducera denna justerbara Gravid Massage Set. Den är väldigt lätt att ta med sig och går snabbt att ställa in rätt läge för din patient för bästa

Gravid Massage Set - Justerbart hos SweHealth

  • Gravida kvinnor gynnas av massage genom bl a bättre humör och mindre värk

En grupp gravida kvinnor tilldelades 20 minuter massage 2 gånger i veckan under ett antal veckor (5 respektive 16 veckor, två olika undersökningar) medan den andra gruppen fick avslappningsövningar under samma tid. Båda grupperna uppgav mindre ångest, nedstämdhet och värk under testperioden. Dock var det bara de som hade fått massage som även efter testperiodens slut uppgav mindre ångest, bättre humör, bättre sömn och mindre ryggont. Dessutom hade de högre nivåer av signalsubstanserna serotonin och dopamin, som ingår i det kroppsegna belöningssystemet, samt minskade nivåer av stresshormonen noradrenalin och kortisol. De hade även mindre komplikationer under förlossningen och deras barn hade färre postnatala komplikationer, t ex färre fall av underburenhet och låg födelsevikt. De hade även bättre resultat på Brazelton Neonatal Behavior Assessment.

Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 1999 Mar, 20 (1) :31-8
Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 2004 Jun; 25 (2) :115-22