Sjukvårdsutrustning hos SweHealth

Sjukvårdsutrustning i Sverige

Sjukvårdsutrustning & Sjukvårdsprodukter från 1958

Erkänt bra sjukvårdsprodukter som tillverkats från år 1958. Idag kan man finna våra medicinska möbler och sjukvårdsutrustning i de allra flesta svenska sjukhus och vårdcentraler, samt på en mängd platser runt världen (Ryssland, Hong Kong, Indien, Marocko, Dubai, Libyen, Saudiarabien, många europeiska länder m fl)

Vårt mål är att tillfredsställa dagens hårda krav med sjukvårdsutrustning/ sjukvårdsprodukter med högsta kvalitet, användarvänlighet, hög patientkomfort till konkurrenskraftiga priser.