Billiga posters

Anatomi posters Swehealth är leverantör av Anatomi som posters,planscher, affischer,skelett, ryggrader , anatomiska modeller till undervisning i Sverige,Danmark,Finland När vi tänker anatomiska affischer är ofta i första hand en sammanfattning av muskelsystemet, som ingår i våra tankar. Muskel affischer omfattar

Sårläkning TENS

TENS – en behandlingsmetod vid svårläkta sår Ett svårläkt sår är inte en sjukdom i sig, utan ett symptom som kan vara orsakat av många olika grundsjukdomar. De vanligaste orsakerna är försämrad cirkulation i vener eller artärer. Var “fjärde patient med svårläkta bensår